...

Phiên bản lỗi của chú vịt bông khiến dân tình thích thú vì quá đáng yêu

Quảng cáo một đằng, giao hàng một nẻo là câu chuyện vẫn diễn ra hàng ngày. Nhưng với chú vịt bông phiên bản lỗi này lại có khả năng gây cười cực mạnh.