#chức danh nghề nghiệp

Có 3 kết quả với Hashtag “chức danh nghề nghiệp”

Tin GD – Bộ GD&ĐT bỏ yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng đối với giảng viên CĐ, ĐH

Tin GD – Bộ GD&ĐT bỏ yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng đối với giảng viên CĐ, ĐH