#CHUNG KẾT OLYMPIA

Có 3 kết quả với Hashtag “CHUNG KẾT OLYMPIA”

Điểm danh 4 'nhà leo núi' sẽ góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20

Điểm danh 4 "nhà leo núi" sẽ góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20