...

Chuyến bay "ngành Hàng không" chuẩn bị hạ cánh tại RMIT, Gen Z đã sẵn sàng chưa?

Mọi người thắt chặt dây an toàn! Chương trình Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Hàng không) chuẩn bị hạ cánh tại Đại học RMIT. Chuyến bay này hứa hẹn trong thời gian tới sẽ trở thành một ngành học bùng nổ.

Tin đọc nhiều