...

Những cô bạn, cậu bạn nổi tiếng khắp thế giới vì điều đặc biệt này

Được sinh ra với những đặc điểm hiếm thấy, các cô bạn, cậu bạn này nhanh chóng được truyền thông thế giới chú ý và quan tâm.