#CON TRAI XUÂN BẮC

Có 3 kết quả với Hashtag “CON TRAI XUÂN BẮC”

Phản ứng của cậu bạn Bi Béo khi bị bố Xuân Bắc nói phải giảm cân khiến CĐM vô cùng hào hứng

Phản ứng của cậu bạn Bi Béo khi bị bố Xuân Bắc nói phải giảm cân khiến CĐM vô cùng hào hứng