...

Thế giới ra sao nếu gián, muỗi, ruồi,... biến mất hoàn toàn: Không vui như bạn nghĩ!

Chẳng mấy ai ưa mấy loài như kiến, gián, muỗi, ruồi... và còn mong chúng biến mất mãi mãi, nhưng sự thật thì nếu thiếu côn trùng, cuộc sống của chúng ta sẽ chẳng mấy dễ dàng.

Tin đọc nhiều