#CÔNG DÂN TOÀN CẦU#CÔNG DÂN TOÀN CẦU

...

Sẽ đưa môn CNTT vào chương trình bắt buộc từ lớp 3

Để chủ động trong công tác đào tạo và hướng tới việc xây dựng thế hệ “công dân toàn cầu”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ đưa môn CNTT vào chương trình bắt buộc từ lớp 3.