...

Tình yêu thương từ những chiếc xe “lệch chuẩn”

Những chiếc xe được nói tới ở đây là sản phẩm của chương trình tình nguyện mùa đông ấm 2021 của các bạn đoàn viên, thanh niên trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc tại Nghệ An.

Tin đọc nhiều