...

Một vé trở về tuổi thơ với món củ ấu, giờ mấy ai được ăn?

Những củ ấu nho nhỏ, đen sì lại có hai sừng cong nhọn như sừng trâu vốn là món quà vặt thuở niên thiếu của nhiều cô bạn, cậu bạn.