...

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước lưu ý 'tránh hình thức' trong phong trào thi đua

Khẳng định thi đua, khen thưởng góp phần tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh cần tránh hình thức trong công tác này.

Tin đọc nhiều