#ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA

1 kết quả với Hashtag “ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA”

  • Tạm dừng đào tạo định hướng chuyên khoa cho bác sĩ

    Bộ Y tế mới đây đã gửi công văn đến các cơ sở y tế, bệnh viện trực thuộc Bộ và các trường đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe, yêu cầu ngừng đào tạo định hướng chuyên khoa cho bác sĩ.