...

Ngày đầu đến trường trong năm học lịch sử của học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng

Năm học mới đã bắt đầu được 2 tuần, song hôm nay 21/9, các bạn học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng mới ngày đầu đến trường học, khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

Tin đọc nhiều