...

Giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020

Ngày 27/8/2020 đến 1/9/2020, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra Giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020.