...

Mỗi học sinh ở Philippines được yêu cầu phải trồng ít nhất 10 cây xanh trước khi tốt nghiệp

Chính phủ Philipppines vừa ban hành một luật mới đó là tất cả các học sinh trung học và đại học nếu muốn tốt nghiệp thì mỗi người phải trồng ít nhất 10 cây xanh.

Tin đọc nhiều