...

41 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học

Đến sáng 3/2 trên cả nước đã có 41 tỉnh, thành phố thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Tin đọc nhiều