17-09-2021 09:35:06

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2021 tất cả các tổ hợp xét tuyển

Trường Học viện Tòa án chính thức công bố điểm chuẩn tất cả các tổ hợp xét tuyển năm 2021.

17-09-2021 09:10:49

Điểm chuẩn ĐH Dược Hà Nội năm 2021 tất cả các ngành

Trường Đại học Dược Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn tất cả các ngành năm 2021.

17-09-2021 09:06:18

Điểm chuẩn vừa công bố, tân sinh viên hồ hởi "set avatar" logo trường

Từ lúc các trường ĐH công bố điểm chuẩn, khắp MXH Facebook tràn ngập những bài viết kiểu: Tân sinh viên trường X, trường Y xin chào mọi người!

17-09-2021 08:05:23

Điểm chuẩn ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN năm 2021 tất cả các ngành

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN chính thức công bố điểm chuẩn tất cả các ngành năm 2021.

17-09-2021 08:00:58

Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2021 tất cả các ngành

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn tất cả các ngành năm 2021.

17-09-2021 07:50:21

Điểm chuẩn trường Sĩ Quan Chính Trị - ĐH Chính Trị năm 2021 tất cả các ngành

Trường Sĩ Quan Chính Trị - ĐH Chính Trị chính thức công bố điểm chuẩn tất cả các ngành năm 2021.

17-09-2021 07:45:45

Điểm chuẩn ĐH Tài chính Kế toán năm 2021 tất cả các ngành

Trường ĐH Tài chính Kế toán chính thức công bố điểm chuẩn tất cả các ngành năm 2021.

17-09-2021 07:40:03

Điểm chuẩn ĐH Lao Động - Xã Hội (Cơ sở phía Nam) năm 2021 tất cả các ngành

Trường ĐH Lao Động - Xã Hội (Cơ sở phía Nam) chính thức công bố điểm chuẩn tất cả các ngành năm 2021.

17-09-2021 07:35:32

Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2021 tất cả các ngành

Trường Đại học Văn Lang chính thức công bố điểm chuẩn tất cả các ngành năm 2021.

Tin đọc nhiều