# Diễn viên Thanh Sơn

Có 4 kết quả với Hashtag “ Diễn viên Thanh Sơn”

Hình ảnh thuở 'ngày xưa ơi' của Thanh Sơn gây bất ngờ vì tròn trịa, mũm mĩm khác hẳn hiện tại

Hình ảnh thuở "ngày xưa ơi" của Thanh Sơn gây bất ngờ vì tròn trịa, mũm mĩm khác hẳn hiện tại