#điều kiện về quê

Có 5 kết quả với Hashtag “điều kiện về quê”

Bộ Y tế: Người dân về quê đón Tết không phải cách ly y tế dù cư trú ở cấp độ dịch nào

Bộ Y tế: Người dân về quê đón Tết không phải cách ly y tế dù cư trú ở cấp độ dịch nào