...

Năm thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên vào lớp 10 ở Hà Nội

Trong ngày thi 2/6, Hà Nội có hơn 500 thí sinh vắng mặt, 11 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên vào lớp 10 công lập.