...

Trải nghiệm đổ rác ở nơi lạnh nhất thế giới sẽ diễn ra như thế nào?

Trong cuộc sống, có những điều tưởng như đơn giản và không mấy ai để ý như chuyện đổ rác chẳng hạn. Nhưng chúng lại là vấn đề cần bàn ở một nơi đặc biệt như Nam cực - lục địa lạnh nhất thế giới.

Tin đọc nhiều