#do thi ha thi miss world 2021

Có 21 kết quả với Hashtag “do thi ha thi miss world 2021”

Đỗ Thị Hà bị ong đốt khi trình diễn phần thi áo tắm tại bờ biển Puerto Rico

Đỗ Thị Hà bị ong đốt khi trình diễn phần thi áo tắm tại bờ biển Puerto Rico