...

Khám phá đồng phục học sinh tại các quốc gia trên thế giới

Đồng phục là một nét đẹp của tuổi học trò. Ở mỗi quốc gia trên thế giới, đồng phục học sinh lại được thiết kế theo những cách khác nhau cho phù hợp với văn hóa của đất nước.