...

Những điều cần biết về bạo lực học đường

Một báo cáo gần đây của UNESCO tiết lộ rằng hơn 30% học sinh trên thế giới là nạn nhân của bạo lực học đường, với những hậu quả nghiêm trọng dẫn đến tình trạng bỏ học, gây tổn hại sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.