...

Với lòng nhiệt huyết và sức trẻ, du học sinh người Lào viết đơn xin đi chống dịch ở Việt Nam

Không tham gia chống dịch ở quê nhà được, Yênh Xua Lỳ và Som Oh (cùng là sinh viên năm 2, Đại học Y khoa Vinh) đã viết đơn xin hỗ trợ tuyến đầu chống dịch ở Việt Nam.

Tin đọc nhiều