#ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA

Có 33 kết quả với Hashtag “ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA”

Olympia lại hỏi khó: “Bố mẹ có 6 con trai, mỗi người có 1 em gái. Hỏi gia đình có bao nhiêu người”?

Olympia lại hỏi khó: “Bố mẹ có 6 con trai, mỗi người có 1 em gái. Hỏi gia đình có bao nhiêu người”?