...

Tại sao chúng ta luôn có cảm giác đường về nhà ngắn hơn đường đi?

Chắc chắn rằng ai cũng đã từng trải qua cảm giác này: bạn thấy đường về luôn luôn ngắn hơn so với đường đi, nhưng tại sao lại như thế?

Tin đọc nhiều