...

Dragon Capital: Việc đánh giá các dự án tiềm năng gặp khó khăn do thiếu dữ liệu liên quan đến ESG

Các nhà đầu tư ngày càng ưa chuộng xu hướng đầu tư dựa trên đánh giá các tiêu chí ESG, đặc biệt là sau sự xuất hiện của sự kiện “thiên nga đen” - COVID-19.

Tin đọc nhiều