...

Giao dây dắt chó 103k mà khách bận cả tuần, shipper bức xúc dán luôn "tâm thư cực gắt" trước nhà

Đã kiên trì đi ship cả một tuần trời mà gặp chủ nhà thế này thì tội nghiệp cho anh shipper quá.