...

Hà Nội đề xuất tăng mức học phí các trường công lập năm học 2019 - 2020

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành dự thảo về việc đề xuất tăng học phí với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 - 2020.