...

Thiếu nhi Hà Tĩnh sôi nổi cùng phong trào “Viết, đọc và làm theo báo Đội”

Nhiều năm qua, phong trào "Viết, đọc và làm theo báo Đội" thông qua các ấn phẩm của Báo TNTP&NĐ đã góp phần đưa văn hóa đọc đi vào đời sống, tăng cường giáo dục tư tưởng, văn hóa trong thanh thiếu nhi, học sinh.

Tin đọc nhiều