...

Tờ giấy gói nem có nội dung gì mà ai đọc xong cũng thương hộ chủ nhân

Khổ chủ nào đánh rơi tờ giấy quan trọng này thì đến nhận lại ngay thôi! Bao nhiêu công sức mà để thất lạc thế này là không được rồi.

Tin đọc nhiều