#HẬU GIANG#HẬU GIANG

...

Muôn tấm lòng hướng về Người

Ở tận vùng sâu của tỉnh Hậu Giang, nhưng khi biết đến cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”, các bạn trường THCS Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ) tham gia sôi nổi không kém học sinh những thành phố lớn.