...

15 bài thi Ngữ văn của Hà Nam bị điểm liệt

Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam cho biết, trong tổng số 8.842 bài thi môn Ngữ văn, Hà Nam có 7.456 bài thi đạt điểm từ 5 trở lên và 15 bài thi bị điểm liệt. Đặc biệt, có 11 bài thi đạt từ điểm 9 trở lên.

Tin đọc nhiều