...

Teen "trường xanh” vui “Vũ khúc xanh”

Lễ hội “Vũ khúc xanh” lần thứ 7, năm 2021 của THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) với Chương trình “Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương” và"Tết sẻ chia, Tết yêu thương" diễn ra từ 7h đến 16h ngày Chủ nhật 24/1/2021.

Tin đọc nhiều