...

Học sinh từ lớp 10 sẽ được học về Luật an ninh mạng

Theo Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành, Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông mới, có hiệu lực từ 11/1/2021, thay thế Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT.

Tin đọc nhiều