...

Anh hủy toàn bộ các kỳ thi lớn năm nay

Các kỳ thi lấy Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông (GCSE) và Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (A-level, rất cần thiết để xét tuyển vào Đại học) ở Anh đều bị hủy, Chính phủ Anh vừa xác nhận.

Tin đọc nhiều