...

iOS 14.5 bổ sung thêm 200 emoji mới vào iPhone bao giờ ra mắt?

Người dùng iPhone chưa thể cập nhật iOS 14.5 ngay lúc này, song, họ sắp có thể làm điều đó.

Tin đọc nhiều