#Jamie Carragher

Có 6 kết quả với Hashtag “Jamie Carragher”

Man Utd hòa nhọc nhằn, Carragher chỉ rõ cái tên không nên tiếp tục được đá chính

Man Utd hòa nhọc nhằn, Carragher chỉ rõ cái tên không nên tiếp tục được đá chính