...

Thơ Nguyễn vừa lập thêm kênh mới với tên Thơ Lơ Mơ sau lời tuyên bố "giải nghệ"

Mới ngày nào Thơ Nguyễn còn tạm biệt khán giả, tuyên bố không làm Youtuber nữa, vậy mà nay đã thấy lập thêm một kênh mới với nghệ danh "siêu ngây thơ" mang tên Thơ Lơ Mơ.