...

Khoa Y - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tuyển thẳng 60 thí sinh

Theo danh sách này, các ngành tuyển thẳng gồm: Y khoa chất lượng cao (CLC), Dược học CLC và Răng – Hàm – Mặt CLC.

Tin đọc nhiều