#KIỂM TRA NĂNG LỰC

1 kết quả với Hashtag “KIỂM TRA NĂNG LỰC”

  • Giành suất lớp 6 tại các trường "nóng" ở Hà Nội

    Ngoài tuyển sinh theo tuyến, các trường có lượng học sinh đăng ký vượt chỉ tiêu được xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh bằng 3 bài thi Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.