...

Trong mắt con trai, kiểu con gái như thế nào là không được đẹp?

Không phải chỉ mình con gái, con trai cũng có tiêu chuẩn riêng của mình.