...

Gương người tốt việc tốt đây rồi: Kỳ Duyên đi gác trong Sao Nhập Ngũ nhìn thấy rác, lập tức mang về phòng

Việc làm này của nàng hậu Kỳ Duyên đã được mũi trưởng Long nhận xét là gương người tốt việc tốt điển hình.

Tin đọc nhiều