...

Từ 1/11, học sinh được dùng điện thoại, không bị phê bình trước trường, lớp

Từ ngày 1/11/2020, khi Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực, giáo viên không còn được phê bình học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trước lớp, trước trường khi học sinh vi phạm khuyết điểm.

Tin đọc nhiều