...

Cần làm gì để phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 trong trường học?

Việc phòng dịch COVID-19 cho học sinh khi đến trường cần có sự phối hợp giữa Ban Giám hiệu, giáo viên, gia đình và chính bản thân các bạn học sinh.

Tin đọc nhiều