#Lễ thiếu nhi#Lễ thiếu nhi

...

Tuần lễ thiếu nhi tại Úc: Trẻ em có quyền được chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần

Nếu như các bạn nhỏ trên toàn thế giới chỉ có một ngày Tết thiếu nhi thì tại Úc, các bạn nhỏ có tới một tuần lễ dành cho mình. Tuần lễ thiếu nhi tại Úc diễn ra hàng năm vào tuần cuối cùng của tháng Mười.