#Liverpool vs Brentford

Có 3 kết quả với Hashtag “Liverpool vs Brentford”

Liverpool đánh bại Brentford, quyết định đúng đắn của Jurgen Klopp

Liverpool đánh bại Brentford, quyết định đúng đắn của Jurgen Klopp