# LK làm HLV Rap Việt mùa 2

Có 2 kết quả với Hashtag “ LK làm HLV Rap Việt mùa 2”

“Soi” lại loạt ảnh ngày bé của LK: Fan phải “đứng hình mất 5 giây” với anh chàng đúng chuẩn boy “Hà Nội xịn”

“Soi” lại loạt ảnh ngày bé của LK: Fan phải “đứng hình mất 5 giây” với anh chàng đúng chuẩn boy “Hà Nội xịn”