...

Long An lùi lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 đến tháng 8/2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại tỉnh Long An sẽ không tổ chức vào ngày 8 - 9/6 theo kế hoạch đã đề ra mà sẽ lùi lịch thi đến tháng 8/2021.

Tin đọc nhiều